Södra Sandsjö Hembygdsförening

Södra Sandsjö Sockenråd: http://www.sodrasandsjosocken.se/

Småland Check-In - sevärdheter i S Sandsjö: http://www.smaland-check-in.se/check-in2/svenska/aktiviteter/E_sodra_sandsjo.htm

Tingsryds konst- & hembygdsrunda:http://www.konstohembygd.se/index.htm

Södra Sandsjö församling: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=646271

Tingsryds kommun: http://www.tingsryd.se/ 

Kronobergs läns hembygdsförbund: http://www.hembygd.se/index.asp?lev=1839

Sveriges Hembygdsförbund: http://www.hembygd.se/

Smålands Museum: http://www.smalandsmuseum.se/

Svenska Emigrantinstitutet - Utvandrarnas Hus: http://www.utvandrarnashus.se/

Blekinge Museum: http://www.blekingemuseum.se/

Gjuteri- och emaljmuséet i Kallinge: http://www.ronneby.se/sv/uppleva-gora/kultur/museer/gjuteri-och-emaljmuseet/

Kronobergs Läns Arkivförbund - Kulturarv Kronoberg: http://www.kulturarvkronoberg.se/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=117

Länsstyrelsen Kronoberg - kulturmiljövård: http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/amnen/kulturmiljo/

Riksantikvarieämbetet: http://www.raa.se/cms/extern/index.html

Lantmäteriet - historiska kartor: http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id=66

Svenska Byggnadsvårdsföreningen: http://www.byggnadsvard.se/

Institutet för språk och folkminnen: http://www.sofi.se/