Södra Sandsjö Hembygdsförening

Södra Sandsjö Sockenråd: http://www.sodrasandsjosocken.se/

Tingsryds konst- & hembygdsrunda: http://www.konstohembygd.se/

Södra Sandsjö församling: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=646271

Tingsryds kommun: http://www.tingsryd.se/ 

Kronobergs läns hembygdsförbund: https://www.hembygd.se/kronoberg

Sveriges Hembygdsförbund: http://www.hembygd.se/

Smålands Museum: http://www.smalandsmuseum.se/

Svenska Emigrantinstitutet - Utvandrarnas Hus: http://www.utvandrarnashus.se/

Blekinge Museum: http://www.blekingemuseum.se/

Kallinge museum: http://www.kallingemuseum.se/

Arkiv Sydost: https://arkivsydost.com/arkivguide/regionala-arkiv/

Länsstyrelsen Kronoberg - kulturmiljövård: http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/Pages/default.aspx

Kronobergs Genealogiska Förening: http://genealogi-kgf.se/

Blekinge Släktforskarförening: http://www.blekingesf.se/

Riksarkivet: https://riksarkivet.se/

Riksantikvarieämbetet: https://www.raa.se/

Lantmäteriet - historiska kartor: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/

Svenska Byggnadsvårdsföreningen: http://www.byggnadsvard.se/

Institutet för språk och folkminnen: http://www.sofi.se/