Södra Sandsjö Hembygdsförening

Information 2021

Hej alla hembygdsvänner!

Vi vill genom detta informationsblad tala om att Södra Sandsjöhembygdsförening finns kvar och behöver sina medlemmar. Inget har varit sig likt under året som gåttoch en osäkerhet finns när och hur restriktionerna släpper eller förändras.

 

Vår utåtriktade verksamhet har som alla märkt varit i stort sett pausaddock har vårt inre arbete fortsatt där planerna för byggande av en arkivoch servicebyggnad tagit en hel del tid i anspråk. Detaljplanen vinner laga kraft 28 april och ritningarna är i stort sett klara för bygglovsansökan. Förutom att en ny detaljplan var nödvändig för nybyggnation så säkerställer den hur Oséenska gården ska skyddas och underhållas inför kommande generationer. Det ska bli spännande att se vilka nya möjligheter till utveckling det skapar för vår anrika hembygdsgård, en av länets mest unika. En aktivitet vi lyckades med var gärdsgårdskursen i september där den oförtröttlige Kjell Gustavsson återigen trollband deltagarnaoch han har redan efterfrågat om vi inte ska ha en tredje kurs då han verkar trivas i vårt sällskap.

 

Vi kommer detta år även restaurera vår jordkällare som har en tydlig rasriskDetta görs i samråd med länsstyrelsen och Kulturparken Småland. Våra skorstenar på mangårdsbyggnaden håller på att vittra sönder och de kommer att muras om under våren i den stil de troligen hade ursprungligen. Våra höga elräkningar gör att vi kommer att installera bergvärmevilket gör att det blir lättare att hålla ett hälsosammare inomhusklimat både för byggnad och människor. 

 

Vi kan konstatera att flera förbättringsåtgärder kommer genomförasmen det vi saknar mest är den utåtriktade verksamheten som vänder sig till medlemmar och övrig allmänhet och ger styrelsen drivkraft. Trots avsaknad av utåtriktad verksamhet under året så har medlemstappet varit försumbart och det får vi ta som ett kvitto att vår hembygdsförening behövs och att medlemmarna vill stötta oss även under dessa omständigheter.

 

t Hembygdsförbundets vision En levande hembygd för alla varden drivkraft som för föreningen framåt och hjälper oss att hitta mixen mellan att fånga det som sker i nuet samtidigt som vi värnar om vårt kulturarv och för det vidare till kommande generationer.

 

Vi kommer i nuläget inte att fastställa något tydligt program för verksamhetsåret utan endast ge en lägesbeskrivning. Vi kommer genom annonsering, hemsidan och sociala medier ge information om vad som kommer att genomförasvar/när/hur, så håll utkik!

Kalendarium 2021

Årsmöte
När läget förändras kallar vi till årsmöte.

Midsommarfest
Troligen inte, då vår fest senast hade ca 600 besökare.

Våffelcafé
Vi hoppas kunna genomföra coronasäkert våffelcafé med olika teman under söndagarna i juli månad. Om läget förändras kanske även den uppskattade träffen med gammelfordon får en repris.

Slåttergille
Borde gå att genomföra första onsdagen i augusti.

Konst-& hembygdsrundan lördag - söndag 4 - 5 september
Kommer enligt plan just nu att genomföras.

Övriga aktiviteter
Vi får återkomma om det då vi nu inte har ett underlag.

Kontakta oss:

Ordförande
Lennart Johansson
070-203 65 75, lennart.mb220@gmail.com

Vice ordf.
Sigge Johansson
076-105 30 17, siggejohanzzon@hotmail.com

Kassör
Egon Johansson
073-093 62 23, egon461@hotmail.com

Sekreterare
Iréne Karlsson
070-538 86 83, konstatorpet@hotmail.com

E-post
Facebook
Instagram

Vi välkomnar alla sockenbor och andra intresserade att bli medlemmar i föreningen!

Medlemsavgiften för 2021 är 100 kr per person.

Bankgironr 59007831 eller swish 123 456 31 51

Glöm inte ange avsändarnamn, adress och eventuell mejladress.

Tack för ditt stöd!