Södra Sandsjö Hembygdsförening

Södra Sandsjö Hembygdsförening

Södra Sandsjö Sockenråd

Södra Sandsjö Sockenråd är en ideell förening som verkar i Södra Sandsjö Socken, beläget i den sydöstra landsbygsdelen av Tingsryds kommun med Konga och Dångebo som de centrala samhällena.

Konst & Hembygdsrunda

Konst och hembygdsrundan äger rum första hela helgen i september månad. Det finns sevärdheter att besöka över hela kommunen. Rundan är ett unikt sammarbete mellan Tingsryds konstförening och Tingsryds Hembygdskrets med Studeiförbundet Vuxenskolan som huvudman.

Södra Sandsjö Församling

Den tidigare kyrkan i församlingen var en träkyrka uppförd 1590. Läget på den gamla kyrkan är markerat med ett kors på kyrkogården. Kyrkobyggnaden uppfördes 1836-1837 i empirestil efter ritningar av arkitekt Samuel Enander. Den 9 september 1838 invigdes kyrkan av biskop Esaias Tegnér.

Tingsryd Kommun

Tingsryds kommun ligger i södra Småland i Kronobergs län. Tingsryd är centralort. Landskapet präglas av en rik naturvariation med ekhagar, ängsmarker, stora sjöar och vida skogsmarker.

Kronobergs Läns Hembygdsförbund

Kronoberg Läns Hembygdsförbund är ett samlande organ för länets hembygdsrörelse. Förbundet har som mål att inom länet aktivt verka för kultur- och miljövård samt öka kunskapen om bygdens historia.

Sveriges Hembygdsförbund

Hembygdsrörelsen består av 2060 föreningar med en vision om en levande hembygd öppen för alla. Vi tar tillvara och levandegör natur- och kulturarvet, från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder. Här hittar du information om hembygdsrörelsen, vår organisation och medlemskapet i Sveriges hembygdsförbund.

Kronobergs Genealogiska Förening

Kronobergs Genealogiska Förening bildades i september 1982 i Växjö och är en ideell förening med uppgift att främja släktforskningen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen Kronoberg - kulturmiljövård

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Blekinge Släktforskarförening

Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till ändamål att främja släkt och hembygdsforskning, att tjäna medlemmarnas och släktforskningens syften genom att bevaka och främja släktforskningens intressen, att värna om det släkthistoriska källmaterialet och dess tillgänglighet för forskningen, att sprida kunskap om släktforskning och dess betydelse som kulturfaktor, ideell folkrörelse och vetenskap.

Riksarkivet

I arkiven finns källorna till vår historia och redskapen att förstå den tid vi lever i. Våra arkiv kommer från statlig förvaltning och från privata företag, organisationer och personer. Du är välkommen att besöka oss, arkiven är öppna för alla!

Riksantikvarieämbetet

Den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet och lyder under Kulturdepartementet.

Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Byggnadsvårdsföreningen arrangerar “Upprop kulturarv” tillsammans med ett tiotal andra organisationer. Vi anser att plan- och byggprocesser behöver ändras. Syftet är att ändra synsättet på kulturarvet. Det är en ändlig resurs!

Intresserad av språkvård, folktro, sagor och sägner, ordspråk och talesätt med mera?

"Isof är en myndighet som samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Vi arbetar också med språkvård och språkpolitik. Vår uppgift är att levandegöra och sprida vår kunskap samt att ge råd i språkfrågor."


Intresserad av äldre växter till hem och trädgård?


"Under varumärket Grönt kulturarv® lanseras och saluförs växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom. Sortimentet består av frukt och bär, fröer, krukväxter, köksväxter, lökar och knölar, perenner, rosor, träd och buskar. Sorterna är odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 beroende på växtslag."
Intresserad av historiska kartor?På Lantmäteriets hemsida finns massor av digitaliserat material, bl a skifteskartor och förrättningsakter från byarna i Södra Sandsjö socken, tillgängliga för nedladdning och utskrift!Museum

Smålands Museum

I vår breda verksamhet ingår Smålands museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Kronobergs slottsruin, Kronobergs lantbruksmuseum, Kulturarvscentrum Småland, Kronobergsarkivet och Ångaren Thor. Vi arbetar med samlingar, arkiv, publik verksamhet och kulturmiljöfrågor.

Emigrantinstitutet - Utvandrarnas Hus:

Utvandrarnas hus invigdes i augusti 1968 och är Nordens största institut med fokus på emigrationen till Nordamerika. I Utvandrarnas hus finns utställningar, arkiv, bibliotek och forskningsverksamhet.

Blekinge Museum

Blekinge museum hittar du centralt i Karlskrona. Mer än 80 000 personer besöker varje år museet, gården, barockträdgården och lekplatsen Grevagrundet.

Kallinge museum

Vårt mål är att dokumentera och visa bruksorten Kallinges utveckling. Vi finns på Gjuterimuseet på Flisevägen i Kallinge.